Joehoe!

 

 

 

    Heeft u een vraag over onze vereniging of één van onze evenementen of wilt u een keer
    mee komen doen?
  • Stuur een mail naar    jm.zaad@telfort.nl
  • of kom gezellig langs op een woensdagavond tussen 20.00 en 22.00 uur op onderstaand adres,
  • of bel met een van deze personen:
Secretaris:      Jo Zaad,                     tel. 06-53576723
Voorzitter:      Monique Wijnen   tel. 06-57996931
Dirigent:          Michel Erens,          tel. 06-44766910

Repetitieadres: Kerkraderweg  7 B   Heerlen – molenberg

Het makkelijkst?    Parkeer op de (enige) parkeerplaats van de donderdagstraat. Loop vandaar door het openstaande hek het binnenplein op. Dan ligt links van U het broederhuis, recht voor U de broederschool en rechts in het moderne gebouw de Vrije School. Daar moet U zijn.

Ga de eerste deur aan de rechterkant naar binnen (bordje: Vrije School Helianthus), loop de trap op, en dan hoort U ons wel ergens op het einde van de gang ……